6. ročník pešej púte

Vážení priatelia bl. Dominika Metoda Trčku,
pomaly sa blíži termín ďalšieho ročníka pešej púte k relikviám nám blízkeho a vzácneho mučeníka,
preto Vás na prvom mieste prosím o modlitbu v tejto intencii, aby to bolo dielo Bohom požehnané.

6. ročník pešej púte sa uskutoční 25.augusta 2018.

Téma: "Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon." (Gal 6,2)

Foto galéria

all photos