Recent Posts by Peter

Mučeník Kristov, blažený o. Metod, pros Boha za nás hriešnych!

Pondelok nesúci dátum 23. marec 1959 sa stal pamätný pre všetkých kresťanov na Slovensku i v Čechách. V tento deň sa pre nebo narodil nový člen, redemptoristu o. Dominik Metod Trčka, ktorého svätosť života a hrdinský príklad mučeníctva vyznala aj katolícka cirkev. Pápež Ján Pavol II. ho 4. novembra 2001 na svätopeterskom námestí v Ríme vyhlásil za blahoslaveného a dal nám…
viac

Recent Comments by Peter

No comments by Peter yet.