Category Archives: Historické texty

Mučeník Kristov, blažený o. Metod, pros Boha za nás hriešnych!

Pondelok nesúci dátum 23. marec 1959 sa stal pamätný pre všetkých kresťanov na Slovensku i v Čechách. V tento deň sa pre nebo narodil nový člen, redemptoristu o. Dominik Metod Trčka, ktorého svätosť života a hrdinský príklad mučeníctva vyznala aj katolícka cirkev. Pápež Ján Pavol II. ho 4. novembra 2001 na svätopeterskom námestí v Ríme vyhlásil za blahoslaveného a dal nám…
viac

45. výročie smrti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR

Dňa 23. marca si celá duchovná rodina redemptoristov pripomína 45. výročie smrti Dominika Metoda Trčku. V gréckokatolíckom kalendári na rok 2004 je publikovaný príspevok, ktorý v krátkosti predstavuje posledné chvíle života tohto blahoslaveného mučeníka a prvého protoihumena michalovskej gréckokatolíckej viceprovincie redemptoristov. Až donedávna (január 2004) v mozaike, ktorá ešte ani dnes nie je úplne dokončená, chýbalo svedectvo, ktoré…
viac

Blahoslavený Metod Dominik Trčka CSsR: model kresťanského, rehoľného a kňazského života pre nové generácie

Ak vezmeme do rúk čísla slovenských denníkov a časopisov, za posledné roky sa v nich v súvislosti s katolíckou cirkvou a jej predstaviteľmi píše predovšetkým o pedofílii kňazov a spôsobe jej financovania. Čitateľ môže nadobudnúť dojem, že toto sú najväčšie problémy cirkvi, ktorá, ak by sme ju posudzovali len podľa článkov z dennej tlače, nielenže nič dobré nerobí, ale priam škodí…
viac