Category Archives: Historické texty

“Boh dopúšťa, ale neopúšťa“ – Boh blahoslaveného Dominika Metoda Trčku CSsR

Jeden z problémov súčasného kresťanstva je povrchnosť, ba priam až nezáujem, s akým pristupujeme k nášmu duchovnému životu, ktorým sa prejavuje naša viera a vzťah s Bohom. Gregor Palamas v jednom zo svojich diel písal: „Povedať niečo o Bohu neznamená stretnúť sa s Bohom“. V jeho slovách sa skrýva pozvanie k osobnému vzťahu s Bohom, ktorého ohromnú dôležitosť sa snažil komunikovať svojím poslucháčom. V čase slávenia…
viac

Dominik Metod Trčka C.Ss.R. (1886-1959) nový patrón a ochranca našej miestnej Cirkvi

Rok 2001 bol pre redemptoristov časom veľkých udalostí. V tomto roku spolubratia Tomáš a Gorazd zložili večné sľuby, Jozef a Peter zložili prvé sľuby, začala sa výstavba kláštora v Starej Ľubovni, ktorého patrónom je mučeník o. Dominik Metod Trčka, traja spolubratia začali pôsobiť v chorvátskom meste Vukovar, ktoré je dodnes poznačené dôsledkami vojny. Tento rok bol aj časom…
viac