Category Archives: Pešia púť

2016 4. ročník

Milí pútnici, mám radosť, že sme aj tento rok spoločne zvládli pešiu púť k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Opäť takmer 100 pútnikov prešlo aspoň časť cesty medzi Nižným Hrabovcom a bazilikou Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Prišli z 30 miest a obcí, konkrétne Bardejov, Čižatice, Hlinné, Holčíkovce, Humenné, Kolonica,…
viac

2015 3. ročník

Prešlo dvanásť mesiacov a kalendár ukazoval august. Opäť teda prišiel čas odpustovej slávnosti blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Keďže bol dátum odpustu posunutý na posledný augustový víkend, nie rozhodnutím redemptoristov, v čase odpustovej slávnosti a pešej púte bol zároveň aj prikázaný sviatok Sťatie hlavy svätého Jána Krstiteľa s prísnym pôstom. Témou tohtoročnej púte bolo: „A kto z vás si môže starosťami…
viac