lessphp fatal error: load error: failed to find D:\wamp\www\upd_52056/wp-content/themes/theme52056/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/www/dmt.sk/dmt.sk/www/wp-content/themes/theme52056/style.less 2013 1. ročník

2013 1. ročník

Prišiel deň „D“, sobota 24. augusta 2013. Dnes sme prvý raz putovali k relikviám blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku, do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Prvý ročník pešej púte sme uvažovali nad témou: „Majte vieru v Boha.“

Prví pútnici sa už od 6.00 hodiny začali schádzať pred gréckokatolíckym chrámom v Nižnom Hrabovci. Stihli si prezrieť rozostavanú farskú budovu a vošli do chrámu, kde už vrcholili prípravy na svätú liturgiu. Hlavným slúžiteľom bol miestny duchovný otec Miloš Baran. Koncelebrovali s ním otec Matúš Marcin a redemptorista Daniel Atanáz Mandzák, ktorý sa prítomným krátko prihovoril v rámci homílie. Po svätej liturgii mal otec Atanáz prvú katechézu. Potom sa pútnici vybrali do Poše, odtiaľ do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, ďalej do Lesného, Suchého a Topoľan. V každom chráme bola krátka modlitba a katechéza. V každom chráme nás čakali veriaci, ktorí sa spolu s nami modlili, vypočuli si katechézu a potom nám aj ponúkli občerstvenie.

Cestou sa k putujúcim pridávali ďalší pútnici. Zloženie takmer 40 člennej skupiny pútnikov bolo pestré: deti, mládež i dôchodcovia. Počasie sa vydarilo, takže išlo sa dobre. S ubiehajúcimi kilometrami však ubúdalo aj síl, takže pútnici došli do baziliky až okolo 18.00 hodiny, teda s dvojhodinovým meškaním.

Druhá skupina pútnikov vedená otcami Jánom Lemešom a Róbertom Demkom putovala do Michaloviec cez Horovce, Trhovište, Pozdišovce a Močarany. Bola zložená z mladších pútnikov, takže do Michaloviec prišla skôr ako prvá skupina.

Pútnici z Vojčíc počkali na pútnikov z Hrabovca. Keď sa približovali, vyšli im v ústrety, takže sa stretli na úrovni vchodu do kláštora. Spoločne za spevu trikrát obišli baziliku a vošli k relikviám blaženého Dominika Metoda Trčku. Na krátku chvíľu bol prerušený moleben k blaženému mučeníkovi. Krátko sa pomodlili pred relikviami a rozišli sa po bazilike, aby si našli miesto a mohli v duchovnej atmosfére prežívať ďalšie bohoslužby odpustovej slávnosti.

Prvý ročník pešej púte je už za nami. Jasne sa ukázalo, že hoci putovanie je spojené s nemalou námahou, aj o tento spôsob modlitby je záujem. Je potrebné ešte viac pešiu púť spropagovať, ukázať nielen námahu cesty, ale aj pozitívne duchovné ovocie. Už dnes sa tešíme na jej 2. ročník.

Comments are closed.