1. časť

Milé deti,

Dominik Metod Trčka je jeden z blahoslavených mučeníkov (úloha číslo 1) a chcem Vám vyrozprávať jeho príbeh. Nebudú v ňom chýbať ani otázky.

Určite neviete, kto je to blahoslavený mučeník. Skúsme si to vysvetliť. Blahoslavený je človek, ktorý žil príkladne a urobil veľa dobrých skutkov. Bolo to užitočné pre ľudí a páčilo sa to aj Bohu. Mučeník je človek, ktorý tak ľúbil Ježiša, že bol ochotný pre neho trpieť a zomrieť.

Narodil sa 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí, na pohraničí Moravy a Sliezska, v dnešnej Českej republike. Jeho matka sa volala Františka a otec Tomáš. Mal ešte sedem súrodencov, pričom bol z nich najmladší. Jedna zo sestier vstúpila do kláštora a stala sa rehoľnou sestrou (úloha číslo 2).

Rodičia venovali svojim deťom veľa času a vychovávali ich tak, ako najlepšie vedeli. Vybrali mu dve mená, takže ho pokrstili (úloha číslo 3) Dominik Metod.

Tri mesiace pred jeho narodením zažili obyvatelia mesta veľmi nepríjemnú udalosť. Po deviatej hodine vypukol veľký požiar v hostinci, ktorý sa rozšíril aj na ďalšie domy. Pofukoval vetrík, ktorý prešiel do silnejšieho vetra. A hoci sa požiar veľmi rýchlo rozšíril, nemal ho kto hasiť. Chlapi boli v práci, ženy pracovali na poliach. V meste nebol ani hasičský zbor, takže prišli hasiči zo širokého okolia. Veľkým škodám už nedokázali zabrániť. Plamene zhltli aj domy na námestí, zostal stáť iba rímskokatolícky kostol a fara, zhorela aj škola a knižnica s cenným zariadením. Mnohým ľuďom zhorelo všetko, zostali im iba šaty, ktoré mali oblečené. Rodine Trčkovcov, rodičom i deťom, ale aj Dominikovi Metodovi v maminom brušku, sa nič zlé nestalo.

Malý Dominik Metod potom rástol v kruhu svojej rodiny a priateľov. Neskôr veľmi rád spomínal na to, ako trávil krásne letné večery v rodinnom kruhu, zvlášť pred domom na lavičke: „To boli slastné chvíle... Vtedy sme sa všetci cítili tak blízkymi, blaženými – a zvlášť ja, keď som sa krčil medzi oteckom a mamou, keď mi hlava spočinula na mamkinom ramene a ja som blažene zaspával...“.

 

Úlohy

  1. Koľko nových blahoslavených mučeníkov má Gréckokatolícka cirkev na Slovensku a ako sa volajú? Môžeš si vybrať z týchto možností:

* Pavol Peter Gojdič
* Jozef Anton Mrkvička
* Vasiľ Hopko
* Juraj Prísny
* Dominik Metod Trčka

  1. Kto to je rehoľná sestra?
  2. Svätým.........sa zmýva........hriech a stávame sa ..........deťmi.
    Vyber a správne doplň chýbajúce slová. (prijímaním, krstom, ťažký, dedičný, Božími)
  3. Na čo si rád spomínal Dominik zo svojho detstva?
  4. Čo sa Vám páči na Vašich rodičoch, ockovi a mamke?

Nakreslite:

  1. Ako bol Dominik Metod pokrstený.
  2. Ako sa Dominik Metod v maminom brušku zachránil pred požiarom.
  3. Ako sedával s rodičmi a súrodencami na lavičke pred rodným domom.