lessphp fatal error: load error: failed to find D:\wamp\www\upd_52056/wp-content/themes/theme52056/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /data/www/dmt.sk/dmt.sk/www/wp-content/themes/theme52056/style.less 2. časť | Blahoslavený mučeník Dominik Metod Trčka CSsR

2. časť

V školských laviciach

Školy v minulosti vyzerali trochu inak ako dnes. Boli menšie, ale o to útulnejšie (úloha číslo 1). Kto chcel byť výborný žiak, musel byť usilovný a poctivo sa učiť. Určite súhlasíte, že vedomosti nikdy neprichádzajú do hlavy len tak, samé od seba.

Začal sa september 1892 a Dominik Metod sa už tešil na prvé dni v Ľudovej škole vo Frýdlante nad Ostravicou. Vyučovanie sa začalo 16. septembra. Žiaci sa najprv zúčastnili na svätej omši v kostole a potom sa v škole začalo vyučovanie. Tešili sa hlavne prváčikovia. Detí bolo veľmi veľa, takže sa vyučovalo dopoludnia i popoludní. Jasné, že chodili pešo. Keď pomáhali rodičom na poli, tak do školy nešli. V zime, keď napadlo veľa snehu, záveje miestami dosahovali aj tri metre. Nejazdili vlaky, nefungovala pošta a žiaci nemohli dôjsť na vyučovanie. Občas spôsobovala problémy aj rieka Ostravica, keď sa po výdatnejších dažďoch vyliala z koryta a zaplavila okolie. (úloha číslo 2)

Žilo sa ťažko, bolo málo peňazí, preto iba málo detí malo vlastné knihy. Aj Dominik Metod si požičiaval knihy zo školskej knižnice. Brával si ich domov, takže ich mohli čítať aj starší súrodenci.

Určite Vás zaujíma, ako sa Dominik Metod učil a aké mal vysvedčenie. Na začiatku každého mesiaca mali učitelia poradu, na ktorej hodnotili aj dochádzku a prospech žiakov. Každý štvrťrok písomne hodnotili žiaka, ktorý na konci školského roka dostal školskú správu, dnes by sme to nazvali vysvedčenie. Rodičia videli, že nepatril medzi najlepších žiakov, ale videli u neho snahu zlepšiť sa a dosiahnuť dobré známky.

Keď chodil štvrtý rok do školy, v triednej knihe sa akosi rýchlo rozmnožil počet poznámok. Možno boli učitelia príliš prísni, možno sa aj žiaci nevedeli „zmestiť do kože“. Poznámka sa ušla takmer každému, niektorým aj tri. Dokonca aj Dominik Metod dostal poznámku: „Chová sa neslušne.“ Aj jeho asi navštívila kamarátka puberta. Snažil sa polepšiť, a keď v nasledujúcom školskom roku opúšťal školské lavice, vo viacerých predmetoch si zlepšil známky na vysvedčení. Mal z toho radosť on sám a určite aj jeho rodičia.

Úlohy:

Pracovný list na stiahnutie v pdf formáte.

  1. Vyber správne odpovede, čo sa nachádzalo v triede, kde chodil Dominik Metod do školy.

(počítač, školská lavica, tabuľa, tablet, piecka, internet, krieda, atrament)

  1. Prečo niekedy Dominik Metod neprišiel do školy na vyučovanie?
  2. Keď dostanem poznámku v škole, mamka s ockom:

* sa z toho tešia
* ma pochvália
* to povedia susedom, aké majú dobré dieťa
* na mňa kričia
* sú smutní a čakajú odo mňa, že sa polepším

  1. Ako si môžem zlepšiť známku a správanie v škole?
  2. Prečo je dôležité chodiť do školy?

Nakreslite:

  1. Ako vyzerala škola.
  2. Ako ide Dominik Metod do školy.
  3. Ako vyzeralo vyučovanie v škole.