3. časť

Gymnazista

V tých časoch letné prázdniny trvali tri mesiace. Povedz, nechcel by si mať aj ty tri mesiace prázdnin? Lenže školáci v tých časoch chodili na vyučovanie aj každú sobotu. A to už by sa ti asi nepáčilo. A keďže každé prázdniny sa raz skončia, aj Dominik Metod nastúpil do novej školy, kde si našiel nových kamarátov. (úloha číslo 1)

V sobotu 18. septembra 1897 nastúpil do prvého ročníka Českého gymnázia v Místku. Študentov bolo veľmi veľa, lebo mal v triede 48 spolužiakov. V prvých rokoch tam chodili iba chlapci. S rastúcim počtom študentov malo postupne osem ročníkov. Až v roku 1908 začalo na škole študovať prvé dievča. (úloha číslo 2)

Štúdium bolo ťažké a profesori veľmi prísni. Dominik Metod ani tu nepatril medzi vynikajúcich študentov. Najväčšie problémy mal s cudzími jazykmi, ale darilo sa mu v dejepise. Určite mal rád aj školské výlety do prírody, z ktorých mal pekné zážitky. Za päť rokov štúdia vynechal iba málo vyučovacích hodín. Výnimkou bol iba štvrtý ročník, keď mu zomrela mamka Františka. S oteckom a súrodencami sa modlil za jej uzdravenie, ale Boh ju chcel mať blízko pri sebe a tak si ju povolal.

Dominik Metod nedochádzal denne do školy vlakom, autobusom či autom, ale mohol chodiť pešo, lebo býval u dobrých ľudí v meste. Ako prvák a tretiak býval v kláštore u rehoľných sestier. Tie mali kaplnku, kde sa mohol v tichu modliť, teda rozprávať s Pánom Ježišom.

V roku 1899 mali v meste misionári redemptoristi ľudové misie. Nevieš, kto sú misionári a čo sú ľudové misie? Títo misionári boli duchovní otcovia, ktorí žili v jednom dome nazývanom kláštor, spolu sa modlili, spolu pracovali, spolu odpočívali. Ich hlavná práca boli misie. Chodili po mestách a dedinách a hovorili všetkým ľuďom o tom, že Boh má všetkých rád. Učili ich, aký je Boh, a akí máme byť my. Teraz už rozumieš? Dominik Metod sa tiež zúčastnil na týchto misiách. Páčilo sa mu, ako rozprávajú o Bohu, a aj v jeho srdiečku sa zrodila túžba stať sa misionárom.

Pracovný list na stiahnutie v pdf formáte.

Úlohy:

  1. Ktoré dni chodil Dominik Metod do školy a koľko trvali letné prázdniny?

* pondelok, streda, piatok, dva mesiace
* pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota, tri mesiace
* pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, tri mesiace
* utorok, štvrtok, sobota, dva mesiace
* pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, dva mesiace

  1. Dominik Metod mal v prvom ročníku......... spolužiakov, ale medzi nimi......... dievčatá.

Vyber a správne doplň chýbajúce slová a čísla. (84, boli, 12, neboli, 48, sedeli)

  1. Kde býval Dominik Metod ako študent?
  2. Kým sa chcel stať Dominik Metod, keď stretol misionárov?
  3. Ako vyzerá a ako sa správa skutočný misionár?

Nakresli:

  1. Čo robil Dominik Metod počas prázdnin.
  2. Ako bol so spolužiakmi na školskom výlete.
  3. Ako sa Dominik Metod stretol s misionármi.